Prihlásiť sa

Bezpečnosť

 

 

 

 

Bezpečnosť pri manipulácii so sviečkami

Sviečka musí horieť tak, aby ste ju mali neustále pod dohľadom, uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nikdy nesmie horieť v blízkosti horľavých materiálov ani čohokoľvek, čo sa môže vznietiť!

Pred zapálením odstráňte všetky obaly, upravte knôt na 1/4 a umiestnite sviečku na plochom nehorľavom mieste. Sviečku uhaste po 2 hodinách a nechajte ju vychladnúť pred opätovným zapálením.

Choď hore